Overzicht

De meeste tarieven vindt u op deze pagina. Voor een volledig overzicht van alle tarieven voor 2021 klikt u op de Tarievenlijst 2022.

De begraafplaats heeft de volgende mogelijkheden.

Begraven

De overledene wordt ter aarde besteld in een graf.

BEGRAVENGRAFKOSTENONDERHOUD
BEGRAAFPLAATS
VOOR 10 JAAR
Volwassene €  1099,00 €  2419
  voor 20 jaar  
 €  635,00
Kind €  549,00 €  555,00
  voor 10 jaar  
 €  317,50
Prijsindicatie

Plaatsen asbus/urn in een urnengraf

De overledene is gecremeerd, de asbus/urn met de as wordt in een urnengraf geplaatst.

Plaatsen asbus/urn
in urnengraf
Grafkosten
per 10 jaar
Onderhoud
Begraafplaats
voor 10 jaar
 €  199,00 €  699,00 €  317,50
Prijsindicatie

Plaatsen asbus/urn in een nis van de urnenmuur

De overledene is gecremeerd, de asbus/urn met de as wordt in een nis van de urnenmuur geplaatst.

Plaatsen asbus/urn
in nis urnenmuur
Grafkosten
per 10 jaar
Onderhoud
Begraafplaats
voor 10 jaar
 €  199,00 €  699,00 €  158,75
Prijsindicatie

De begraafplaats heeft de mogelijkheid om op een speciaal veld, de as te vertstrooien.
De kosten zijn €  107,00


Uiteraard is verlengen van het graf mogelijk, zie hiervoor onze Tarievenlijst.