Opening

Opening, 6 juli 2012

De begraafplaats wordt in gebruik genomen

Op 6 juli 2012 wordt de Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk geopend.
De voorzitter van de stichting verzoekt de heer Dick de Korte, die als penningmeester vijf jaar aan de opzet heeft meegewerkt om het naambord te onthullen. Deze plek zal voortaan de naam dragen van “Algemene Begraafplaats Maartensdijk”.

Bekijk de foto′s »»

Nadat het publiek het terrein was opgestroomd hield de voorzitter van de stichting een toespraak, waarin ondermeer de volgende punten naar voren kwamen:

  1. Twee kerkgemeenschappen namen rond 1996 het voortouw, maar met de uitdrukkelijke bedoeling om te komen tot een project dat voor alle inwoners van de gemeente Maartensdijk, ongeacht levensovertuiging open zou staan.
  2. Op instigatie van mevrouw Jeanne Slok kreeg de stichting vanaf het begin medewerking van Tap Uitvaartzorg Bilthoven, en zo kreeg ze in de heer Guus Temming een belangrijk adviseur en steun.
  3. We willen hier graag het werk van de heer Dick de Korte als bestuurslid honoreren, die als penningmeester vijf jaar aan de opzet heeft meegewerkt. We hebben hem daarom graag uitgenodigd om aan het begin van deze bijeenkomst het naambord te onthullen. Deze plek zal voortaan de naam dragen van “Algemene Begraafplaats Maartensdijk”.
  4. De stichting zelf heet niet zonder reden “Algemeen Bijzonder”. Ze is “Bijzonder”, omdat het bestuur de begraafplaats conform haar oorsprong en reglement reserveert voor de inwoners van de voormalige gemeente Maartensdijk. Ze is “Algemeen” omdat zij voor hen open zal staan ongeacht levensbeschouwing.
  5. In deze opzet kan het bestuur ook voor mensen die door hun voorgeschiedenis met deze plaats verbonden waren, toestemming geven om op deze plek een laatste rustplaats te verkrijgen.
  6. Begraafplaatsen maken zichtbaar dat levenden en overledenen in liefde en zorg met elkaar verbonden blijven. Een plaats als deze markeert het leven, niet alleen het levenseinde. Het biedt de rust die wij onze geliefden ten afscheid toewensen. En voor velen is het ook symbool voor de hoop die er blijft leven in een mensenhart. Dat willen en kunnen wij het beste beleven als de begraafplaats deel uitmaakt van de eigen samenleving.
  7. Voor de stichting was vanaf het begin duidelijk dat er ook openheid diende te zijn voor mensen die kiezen voor crematie. Daarom zullen er ook een urnenmuur en urnengraven worden gecreëerd. Het bestuur volgt daarmee de landelijke ontwikkeling waarin rond 60% van onze bevolking in deze tijd een voorkeur heeft voor crematie.
  8. Afscheid nemen is een belangrijk, vaak zeer emotioneel gebeuren. Kerken en levensbeschouwingen willen dit afscheid vaak met eigen rituelen begeleiden. Deze begraafplaats staat hiervoor open. Er worden echter geen speciale secties of afdelingen gecreëerd.
  9. Het stichtingsbestuur heeft zich op deze wijze ten doel gesteld, om voor de gemeenschappen die tot de oude gemeente Maartensdijk behoren, een plek te stichten die aan brede verwachtingen beantwoordt. Het wil open ruimte bieden om, in welke vorm ook, in afscheid en herinnering verbonden te blijven met hen die hun lief waren.
  10. De stichting rekent op een goede exploitatie, en hoopt tegelijkertijd op langdurige bruikbaarheid van deze begraafplaats. Toch spreken wij ook de wens uit dat het ritme van begraving en urnenplaatsing niet te hoog wordt: wij gunnen alle inwoners van onze dorpen graag een gezond leven voordat het einde eenmaal zal komen en beroep gedaan moet worden op voorzieningen zoals deze.

Aansluitend wordt de heer Jan Slok verzocht om in het midden van de begraafplaats een gedenkplaat te onthullen, waarmee we de gedachtenis aan Jeanne Slok-Keijzer willen vasthouden.

Op een aparte pagina wordt ingegaan op de speciale invloed die Jeanne Slok heeft gehad op het gehele proces.

Bekijk de foto′s »»


Op 13 juni 2012 kon de Vierklank melden “Algemene Begraafplaats Maartensdijk bijna een feit”, en op 11 juli kan ze vervolgens de officiële ingebruikname ervan melden.

Op foto′s van de opening staan de belangstellenden deels in de open ruimte te luisteren. Onder hen de heer Ben Woorts, leunend op een stok, en de heer Dirk de Korte, zittend in een rolstoel.
Wie kon toen vermoeden dat zij tot de eersten zouden behoren die op deze plek hun laatste rustplaats zouden vinden?
Op 14 juli trokken honderden mensen mee in de stoet die als eerste de heer Woorts hier ten grave leidde.