Huisregels

De begraafplaats beschikt over eenĀ Reglement Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk.

Voor dagelijks gebruik op de begraafplaats zijn, aan de hand van dit Reglement, een aantal huisregels opgesteld.

Huisregels

 • De begraafplaats is voor auto’s, motoren en fietsen gesloten
 • Honden, m.u.v. hulphonden, zijn niet toegestaan.
 • Bezoekers worden geacht luidruchtigheid te vermijden.
 • Verwelkte bloemen en ontsierende voorwerpen kunnen door of namens de beheerder zonder voorafgaande waarschuwing worden verwijderd.
 • Minimaal eenmaal per jaar dient het graf gereinigd te worden.
 • Beplanting:
  • mag alleen aangebracht worden binnen een vlak van 100 x 200 cm;
  • hoger dan 50 cm is niet toegestaan;
 • Het is niet toegestaan beplanting, grind, tegels en/of andere grond bedekkers voor, achter of tussen de grafwerken aan te brengen.
 • Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten, ook uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken, graftekens en beplantingen, is toestemming nodig van de beheerder.
 • Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens zestien jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer.
  Gebruik van radioapparatuur of dergelijke is verboden.
 • De pomp geeft geen drinkwater.