Jeanne Slok (1942 – 2011)

Bij de ontwikkeling van wat later de ′Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk′ zou gaan heten speelt Jeanne Slok een doorslaggevende rol.

In het overzicht dat u op deze website vindt wordt duidelijk dat de aanleiding zowel als het initiatief tot deze begraafplaats gezocht moet worden binnen de oorspronkelijke Gemeente Maartensdijk.
Doch politieke beslissingen op provinciaal en landelijk gebied hebben ertoe geleid, dat de Gemeente Maartensdijk haar zelfstandigheid verloor voordat een begraafplaats kon worden gerealiseerd: de Gemeente De Bilt nam de vier dorpen van de oude gemeente over, inclusief alle lopende zaken.

Het is wethouder Jeanne Slok die de aanvraag voor een nieuwe begraafplaats met bijzondere bestemming voor de dorpen van de voormalige Gemeente Maartensdijk in behandeling nam. Zij heeft zich er met kracht in verdiept, is door de opzet geraakt, en nam, ook nadat haar wethouderschap werd beëindigd, op vele momenten het voortouw om het hele proces door de ambtelijke afdelingen te leiden.
Zonder haar vakkennis en steun zou de Stichting nooit zijn opgericht en de begraafplaats nooit gerealiseerd zijn.

Het is daarom zeer verdrietig dat zij de totstandkoming niet meer heeft kunnen meemaken. Maar een speciale gedenkplaat midden op de begraafplaats zal iedereen er aan blijven herinneren, welke betekenis Jeanne Slok voor de inwoners van Maartensdijk, Hollandsche Rading, Westbroek en Groenekan heeft gehad.